Yardımcı Kimyasallar

Yardımcı Kimyasallar

SP CHEM 531 HIZLI ÇÖKTÜRÜCÜ

Tanım: SP CHEM SP-531 havuz sularında bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin çöktürülmesinde hızlandırıcı olarak kullanılır.

Kullanım: SP CHEM SP-531 %5-10’luk seyreltilmiş çözelti seklinde 100 m3 havuz suyuna 500-1000 gr uygulanır. Dozajlama sırasında çalıştırılan sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmenin olması beklenir. Çökeltiler dip süpürgesi ile temizlenir.

Ambalaj Şekli: 10 – 25 Kg.

SP CHEM 532 BERRAKLAŞTIRICI – SÜREKLİ TEMİZLEYİCİ

Tanım: SP CHEM SP-532 havuz sularında bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Kullanım: SP CHEM SP-532, tek basına veya SP-531 ile birlikte kullanılabilir. Havuz sezonu başlangıcında zemini temizleyebilmek için 100 m3 havuz suyuna 1 It olacak şekilde dozajlanır. Daha sonra 2 haftada 1 It olacak şekilde dozajlanmaya devam edilir. Ancak yağmur, fırtına veya çok kullanımda bu oran 2 kat yükseltilebilir. iletkenliği arttırmaz ve pH 6-9 aralığında çalışır. Bu ürün doğrudan havuz suyuna tatbik edilmeyip havuz suyunun filtrasyonu öncesinde kullanılmaya uygundur. Dozaj pompası ile ilave edilir.

Ambalaj Şekli: 10 – 25 Kg.

SP CHEM 540 FİLTRE ve YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Tanım: SP CHEM SP-540 Filtrelerde ve yüzeyde oluşmuş kireç, yağ ve diğer organik kirlerin yok edilmesinde kullanılan, özel inhibitörler içeren sivi halde bir maddedir.

Kullanım: SP CHEM SP-540 kirliliğin cinsine ve miktarına göre 1:1 ile 1:10 oranında kullanılabilir. SP-540’ın metal temizliğinde konsantrasyonu en fazla %3’te tutulmalıdır. El ile yapılan temizliklerde mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Yüksek basınçlı temizlik makinaları ile yapılan büyük temizliklerde standart olarak 1:10 oranında sulandırılması tavsiye edilir. Sulandırma işleminde sıcak su kullanıldığı takdirde daha iyi bir temizlik ağlayacağı unutulmamalıdır.

Ambalaj Şekli: 25 Kg.

SP CHEM 541

METAL İYONLARI ve SERTLİK TUTUCU Tanım: SP CHEM SP-541 havuz suyunun sertliğinden dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaşmasını sağlar.

Kullanım: SP CHEM SP-541 Havuz yüzeyinde veya denge tankından verilmek sureti ile dozajlanır. 100 m3 havuz suyu ilavesi için 50-100 gr dozajlanmalıdır.

Ambalaj Şekli: 25 Kg.