Legionella Pneumophila Kimyasalları

Legionella Pneumophila Kimyasalları

LEGIONELLA PNEUMOPHILA

Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı, günümüzde özellikle turizm sektöründe ciddi sorunlara yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık için Avrupa ülkeleri için bir haberleşme ağı kurulmuş olup, ülkemiz de bu ağın içinde yer almaktadır. Legionella bakterisi hastaların akciğerlerine yerleşerek hızlıca üreyen ve %15-20 ölümle sonuçlanan Lejyoner Hastalığına neden olur.

Legionella cinsi bakterilerin doğal ortamı nehirler, göller, termal sular, çamurlar ve kaynak sularıdır. Doğal ortamda az sayıda bulunan bu bakteriler, binaların su sistemlerinde uygun alan ve faktörleri bulduğunda hızla çoğalırlar. Legionella enfeksiyonlarının ortaya çıkması için bakterilerin bulunduğu çevresel bir kaynak, bu bakteriyi çoğaltarak duyarlı popülasyona ulaştırabilecek ara mekanizmalar ve duyarlı bir popülasyonun varlığı gereklidir.

SP-225 Uygun kullanılması halinde otelde bulunan içme ve kullanım suyu hatları içerisinde Legionella Bakterisinin üremesinin önüne geçerek tesisinizi ve yatırımlarınızı korumanızı sağlayacaktır.

Legionella Kimyasalı

SP CHEM 225

İÇME VE KULLANMA SUYU DEZENFEKTANI

Tanım: Kullanım ve içme suyu hatlarında Legionella bakterisi Bertarafına ve oluşumuna karsı Sağlık Bakanlığı Onaylı bir üründür. Kullanılan su sisteminde oluşabilecek bakteriyolojik üremelerin önüne geçer.

Kullanım: Ürün su deposuna yada su deposu çıkısına kimyasal dozaj pompası ile sürekli olarak verilmelidir. Sürekli kullanımda hatlarda yeterli miktarda bulunabilmesi için klor değeri en az 0,2 ppm en çok 0,5 ppm olmalıdır.

Ambalaj Şekli: 25 Kg.

BT 3505

LEGİONELLA KORUYUCU KLİMA ve FANCOIL TABLET

Tanım: İklimlendirme sistemlerinde kullanılan mikrobiyal ajan.

Kullanım: Klima yoğuşma tavalarına 1 adet ekleyiniz

Ambalaj Şekli: 1 Kutu / 100 adet