Yardımcı Kimyasallar

SP - 541
SERTLİK STABİLİZÖRÜ VE PARLATICI

Tanım : SP CHEM SP-541 Havuz suyunun setliğinden dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaşmasını sağlar.

Kullanım : SP CHEM SP-541 Havuz yüzeyinde veya denge tankından verilmek sureti ile dozajlanır. 100 m3 havuzu suyu ilavesi için 500-100 gr dozajlanmalıdır.

Net Miktarı : 25 Kg.

SP - 540
FİLTRE ve YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Tanım: SP CHEM SP-540 Filtrelerde ve yüzeyde oluşmuş kireç, yağ ve diğer organik kirlerin yok edilmesinde kullanılan, özel inhibitörler içeren sıvı halde bir maddedir.

Kullanım: SP CHEM SP-540 kirliliğin cinsine ve miktarına göre 1:1 ile 1:10 oranında kullanılabilir. SP-540’ın metal temizliğinde konsantrasyonu en fazla %3’te tutulmalıdır. El ile yapılan temizliklerde mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Yüksek basınçlı temizlik makinaları ile yapılan büyük temizliklerde standart olarak 1:10 oranında sulandırılması tavsiye edilir. Sulandırma işleminde sıcak su kullanıldığı takdirde daha iyi bir temizlik sağlayacağı unutulmamalıdır.

Net Miktarı: 25 Kg.

SP - 532
BULANIKLIK GİDERİCİ

Tanım: SP CHEM SP-532 havuz sularında bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Kullanım: SP CHEM SP-532, tek başına veya SP-531 ile birlikte kullanılabilir. Havuz sezonu başlangıcında zemini temizleyebilmek için 100 m3 havuz suyuna 1 It olacak şekilde dozajlanır. Daha sonra 2 haftada 1 It olacak şekilde dozajlanmaya devam edilir. Ancak yağmur, fırtına veya çok kullanımda bu oran 2 kat yükseltilebilir. İletkenliği arttırmaz ve pH 6-9 aralığında çalışır. Bu ürün doğrudan havuz suyuna tatbik edilmeyip havuz suyunun filtrasyonu öncesinde kullanılmaya uygundur. Dozaj pompası ile ilave edilir.

Net Miktarı: 25 Kg.

SP - 531
HIZLI ÇÖKTÜRÜCÜ

Tanım: SP CHEM SP-531 havuz sularında bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin çöktürülmesinde hızlandırıcı olarak kullanılır.

Kullanım: SP CHEM SP-531 %5 – 10’Iuk seyreltilmiş çözelti şeklinde 100 m3 havuz suyuna 500 – 1000 gr uygulanır. Dozajlama sırasında çalıştırılan sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmenin olması beklenir. Çökeltiler dip süpürgesi ile temizlenir.

Net Miktarı: 25 Kg.