Faaliyetlerimiz

Buhar Isıtma Sistemleri

Kazan ve buhar sistemlerinin optimum performans ve emniyetini sağlamak için, korozyonun ve birikimin proaktif olarak ele alınması zorunludur.

Soğutma Sistemleri

Soğutma kulelerinde, ısı eşanjörlerinde ve soğutucu su sistemlerinde korozyon, çökelme ve mikrobiyolojik büyüme meydana geldiğinde, akış kısıtlamaları, düşük işletme verimliliği, daha yüksek bakım maliyetleri ve planlanmamış kesintilere neden olabilirler.

Havuz Sistemleri

Açık alan yüzme havuzlarında, farklı ihtiyaçlara göre su ısıtma ya da soğutma sistemleri kurulabilir. Kapalı alan yüzme havuzları, sitelerde, residencelarda, spor kompleksleri, site ve otellerde kullanılan yüzme havuzlarıdır.

Su Arıtma Sistemleri

Deniz suyu Reverse Osmos Sistemleri, deniz suyundaki yüksek oranda çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır.