Soğutma Sistemleri

Soğutma Sistemleri

Soğutma kulelerinde, ısı eşanjörlerinde ve soğutucu su sistemlerinde korozyon, çökelme ve mikrobiyolojik büyüme meydana geldiğinde, akış kısıtlamaları, düşük işletme verimliliği, daha yüksek bakım maliyetleri ve planlanmamış kesintilere neden olabilirler. Endüstriyel soğutma sistemlerinin güvenilirliğini ve performansını korumaya yardımcı olmak için Seko, çeşitli pH seviyelerinde ve farklı su kimyaları ile çalışan, son teknoloji izleme ve kontrol sistemleri ve tam soğutma suyu arıtma hatları sunmaktadır. Özellikle Seko, soğutma suyu arıtım programları için performansa dayalı bir kontrol sistemi sunan tek özel kimyasal tedarikçidir.