Su Arıtma Sistemleri

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri

Deniz suyu Reverse Osmos Sistemleri, deniz suyundaki yüksek oranda çözülmüş iyonların membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması ve buna bağlı olarak suyun iletkenlik değerinin düşürülmesi amacı ile kullanılır. Osmos teknolojisinde, çözeltilerin yüksek basınç altında pompalanarak tuz ve diğer kirliliklerin tutulması suretiyle suyun arıtılması sağlanmaktadır. Osmos teknolojisindeki son gelişmeler, deniz suyundan içme suyu elde etme işlemini daha etkili ve maliyet açısından kârlı hale getirmektedir. Şu anki gelinen son teknoloji ile artık damıtma ve benzeri yöntemlere göre çok daha düşük maliyetlerle, çok daha iyi kalitede ve basitçe Reverse Osmosis yöntemi ile denizden suyu saflaştırmak mümkün olmaktadır. Firmamız Seko Kimya gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte ve uygulamaktadır.

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri, ihtiyaç duyulan, saf su, deiyonize su, yumuşak su gibi farklı kalitelerdeki su ihtiyacını karşılamaktadır.  Endüstriyel su arıtma sistemi tasarımı ham suyun kalitesi, arıtılmak istenen su miktarı, ihtiyaç duyulan kullanım suyu miktarı ve saflığı göz önüne alınarak yapılmaktadır. Arıtılacak suyun kimyasal analizleri yapıldıktan sonra analiz parametreleri dikkate alınarak Su Arıtma Sistemi oluşturulur. Firmamız Seko Kimya gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte ve uygulamaktadır.

Evsel Su Arıtma Sistemleri

Evsel su arıtma sistemleriri ile suyun içerisinde eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeleri,  tuzlari,  ağır metalleri, virüs ve bakteri gibi insan sağlığı için zararlı olan elementlerden arındırılarak içme ve kullanma suyu elde edilir.  Arıtılacak suyun kimyasal analizleri yapıldıktan sonra analiz parametreleri dikkate alınarak Su Arıtma Sistemi oluşturulur.

Filtrasyon sistemi

Filtrasyon sistemleri, sudaki tortu, askıda katı madde gibi fiziksel kirlilikler ile renk, tat, koku gibi kirliliklerin giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Filtre gövdesinin içinde bulunan medya yardımı ile sudaki farklı boyutta ve yoğunlukta bulunan partiküller medyanın değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılırlar. Filtre, otomatik ters yıkama yaparak medyasında tutmuş olduğu kirlilikleri uzaklaştırır.