PH Ayarlayıcıları

PH Ayarlayıcıları

SP CHEM 510 pH DÜŞÜRÜCÜ

Tanım: SP CHEM SP-510 havuz suyundaki alkali maddeleri nötralize eder ve pH değerinin düşmesini sağlar.

Kullanım: Kullanım dozu, pH değeri, alkalinite gibi, arıtılacak ham suyun kalitesine ve uygulanacak işlemin niteliğine bağlıdır. SP CHEM SP-510 havuz suyunun pH değerini 0,1 düşürmek için suyun sertliğine ve alkalitesine bağlı olarak değişik oranlarda kullanılır

Ambalaj Şekli: 25-30 Kg.

SP CHEM 511 pH DÜŞÜRÜCÜ

Tanım: SP CHEM SP-511 havuz suyundaki alkali maddeleri nötralize eder ve pH değerinin düşmesini sağlar.

Kullanım: Kullanım dozu, pH değeri, alkali nite gibi, arıtılacak ham suyun kalitesine ve uygulanacak işlemin niteliğine bağlıdır. SP CHEM SP-511 havuz suyunun pH değerini 0,1 düşürmek için suyun sertliğine ve alkalitesine bağlı olarak değişik oranlarda kullanılır

Ambalaj Şekli: 25 Kg.

SP CHEM 512 pH YÜKSELTİCİ

Tanım: SP CHEM SP-512 havuz suyunun pH değerinin yükselmesini sağlayan bir maddedir. Havuz suyundaki asitleri nötralize eder ve çöktürücülerin etkisini hızlandırır.

Kullanım: SP CHEM SP-512 havuz suyunun pH değerini 0,1 yükseltmek için suyun sertliğine ve alkalitesine bağlı olarak değişik oranlarda kullanılır. SP-512 en kolay %10’luk çözeltiler halinde hazırlandıktan sonra havuza ilave edilmeli, bu sırada pH değeri kontrol altında tutulmalıdır. ideal bir dezenfeksiyon ve çöktürme için havuz suyunun pH değeri 7,2 – 7,6 aralığında tutulmalıdır.

Ambalaj Şekli: 25 Kg.